Techninio brėžinio apibrėžimas

Disciplina, susijusi su elementų projektavimu kasdieniam naudojimui

Piešimas yra paveikslas, vaizdas ar kontūrai, kurie paprastai daromi rankiniu būdu ir naudojant tam skirtą įrankį, pvz., Pieštuką ar teptuką, ant skirtingų medžiagų, o technikas nurodo ta su mokslu susijusi procedūra, kurios misija yra pasiekti tikslą .

Tada, kai abi sąvokos, sujungiančios mūsų nagrinėjamą sąvoką, bus išaiškintos atskirai, sakysime, kad techninis brėžinys yra įvairių tipų objektų grafinio atvaizdavimo sistema . Tikslas bus suteikti svarbiausią ir reikalingiausią informaciją objektui išanalizuoti, padėti jo dizainui ir sudaryti sąlygas jo statybai bei priežiūrai .

Beveik visi objektai, kuriuos kasdien stebime ir su kuriais bendraujame, buvo sukurti ir pastatyti iš piešinio, kuris buvo skirtas ne menui išreikšti, o praktiniam to objekto tikslui, kuris bus naudojamas, pavyzdžiui, jei mes esame prieš įrankį.

Dėl šios piešimo specializacijos galima suprojektuoti daugumą elementų, esančių aplink mus.

Turėti žinių apie geometriją

Geometrinių žinių išdėstymas yra būtinas vaizduojant objektus, be jų tikrai neįmanoma. Tokius klausimus kaip simetrija, kampai, projekcijos ir didumas yra labai svarbu žinoti, norint atlikti objektų vaizdavimą tikrovėje.

Techninis brėžinys taip pat leidžia mums pavaizduoti elementus iš skirtingų požiūrio taškų, jų priekio, viršaus, kairės, dešinės ir apačios bei nugaros.

Taip pat techninį brėžinį galima padaryti pasitelkus informatiką. Štai kodėl yra tam tikros programos (programinė įranga), kurios palengvina projekcijų ir skaičiavimų įgyvendinimą, kad būtų sudarytas tiksliausias brėžinys pagal jas.

Šiuo metu techninis piešimas prisidėjo prie programų taikymo įvairiose srityse, o tai, be abejo, reiškia didžiulę techninę ir dizaino pažangą.

Tuo tarpu šia technika dažniausiai naudojami rankiniai instrumentai yra liniuotės, kompasai ir kvadratai.

Specialus panaudojimas architektūroje, miestų planavime ir inžinerijoje

Tai taip pat palaiko eskizus, diagramas, diagramas, planus ir kitus vaizdus bei geometrinių sąvokų ir matematikos sąvokų naudojimą, kad prireikus pavyktų pasiekti skalę ir perspektyvas.

Architektūra yra disciplina, kuri par excellence apeliuoja į techninius brėžinius. Pvz., Pastatą galima pavaizduoti pateikiant techninį brėžinį pagal planą su vaizdu iš viršaus arba stogo; arba pakilimas iš priekio ir šono; taip pat ant planų gali būti pateikiamos anotacijos ir paaiškinimai apie jo matmenis, konkrečiai šis tipas vadinamas architektūriniu brėžiniu .

Miesto planavimas ir inžinerija taip pat yra šios srities brėžiniai.

Griežtu miesto planavimo atveju, remiantis techniniu brėžiniu, galima suprojektuoti įvairius aspektus, kurie, be kita ko, sudaro viešąją erdvę, kelius, pagrindines paslaugas.

Kiekvienas miestas turi savo nenumatytus atvejus, ypatybes ir reikalavimus, todėl miesto planuotojas turi įvertinti visus šiuos klausimus ir, žinoma, pasitelkdamas techninį brėžinį, išversti juos į eskizus ar projektus, kurie juos vertina ir atitinkamai tenkina.

Tačiau yra ir kitų rūšių ...

Mechaninis brėžinys, kuriame vaizduojamos mašinos dalys ar dalys, elektroninis brėžinys, vaizduojantis grandines, o elektrinis brėžinys, kita vertus, nubrėžia architektūrinės struktūros elektros instaliaciją; geologinis, naudojamas geografijoje ir geologijoje, norint pavaizduoti skirtingus žemės sluoksnius ir sužinoti apie mineralus, esančius kiekviename iš jų. Ir miesto piešinys, kuris naudojamas organizuoti miesto centrų plėtrą.

Susiję Straipsniai