Parafrazės apibrėžimas

Parafrazė yra intelektualaus atgaminimo procesas, susidedantis iš savo žodžiais išreikšto to, ką kiti žmonės pasakė ar parašė. Parafrazės tikslas - pasiekti kalbą, labiau pritaikytą asmeniniam stiliui, ir tokiu būdu pasiekti geresnį bendravimą su kitais.

Galima sakyti, kad tai yra didaktinis šaltinis, nes parafrazė pagrįsta pritaikymu tam, ką kiti išreiškė savo gimtąja kalba. Kartu tai yra būdas įgyti žinių. Šia prasme, jei mes sugebame paprasčiau bendrauti su kuo nors kompleksu, mes darome intelekto supratimo pratimą.

Parafrazių tipai

Ne visos parafrazės yra vienodos, tačiau yra keletas tipų. Yra mechaninė parafrazė, susidedanti iš žodžių pakaitų lygiaverčiams sinonimams, kad vyktų minimalūs sintaksiniai pokyčiai. Pavyzdžiui, jei sakau „mokinys drausminamas“, šį sakinį galime pakeisti labai panašiu „mokinys drausminamas“. Taip pat yra vadinamoji konstruktyvi parafrazė, kurią sudaro vieno teiginio perrašymas, sukuriant kitą, turintį skirtingas savybes, tačiau išlaikantis tą pačią globalią reikšmę. Pavyzdžiui, „dosnumas yra kokybė, kurią aš labiausiai vertinu“ galėtų tapti „Aš altruizmą laikau vertybe, kuri išsiskiria iš kitų“ (čia galima pastebėti, kad abu sakiniai išlaiko tą pačią esmę ir lygiavertiškumą kalbant apie reikšmė).

Bendrosios frazės perfrazės iš teksto gairės

Pirmasis žingsnis būtų bendras teksto skaitymas. Tada galite pabraukti žodžius ar frazes, kurie yra reikšmingiausi ir gali būti pakeisti. Čia jau galima sukonfigūruoti perfrazę. Vis dėlto patogu pagaliau palyginti perfrazę su originaliu tekstu, nes svarbu, kad abu tekstai būtų palyginami ir su ta pačia semantine reikšme.

Bendrosios pastabos

Parafrazė turi formuojamąjį tikslą ir todėl naudojama kaip mokymas mokymo procese

Tai yra sudėtingesnė strategija nei paprastas kopijavimas, leidžiantis tik naudoti rašybą ar skyrybos ženklus.

Parafrazės nereikėtų painioti su tradicine santrauka. Pirmojo tikslas yra padėti suprasti kai kurias žinias, o santrauka orientuota į įsiminimą. Apibendrinant galima pasakyti, kad parafrazė yra ne tik santrauka, nes ji reiškia naują paaiškinimą, paprastai aiškesnį už originalą.

Galiausiai reikėtų pažymėti, kad perfrazę galima supainioti su kitu panašiu terminu - periferine -, nes abu žodžiai yra paronimijos, tai yra, jie turi didelį ortografinį panašumą. Nors parafrazė remiasi semantiniu klausimu, periferiniai žodžiai yra retorinė figūra, kurią sudaro vietoj žodžio vartojama frazė (užuot sakiusi, kad važiavau į Madridą, periferinė frazė būtų buvau nuvažiavusi į Ispanijos karalystės sostinę).

Nuotraukos: „iStock“, „sturti“ / Steve'as Debenportas

Susiję Straipsniai