Vidutinio apibrėžimas

Specialus naudojimas matematikoje

Šioje apžvalgoje mums aktuali sąvoka yra glaudžiai susijusi su matematikos pasauliu, nes jos apskaičiavimas reiškia pagrindines žinias apie matematines operacijas, o dabar, ne tik kad būti aritmetiniu dalyku, turime pasakyti, kad šio tipo Kalkulis yra labai svarbus mūsų kasdieniniame gyvenime, nes mes jį naudojame tiksliai žinoti įvairių klausimų vidurkį.

Suskaidytas taškas kažko viduryje ar viduryje

Mes taip pat vartojame žodį vidutinis, kad nurodytume tašką, kuriame yra tikėtina, kad kažkas gali būti padalinta į pusę arba vidurį, taip pat nurodydami klausimo vidurį.

Vertė, gaunama padalinus visų susijusių verčių sumą

Vidutiniu būdu žinomas tas kiekis arba vidutinė vertė, kuri atsiranda padalinus visų verčių sumą iš jų skaičiaus .

Norėdami gauti tokį kiekį, mes turime turėti bent du kiekius, iš kurių bus gautas tas vidurio taškas, tai yra, tai yra santykinė koncepcija, neįmanoma apskaičiuoti skaičiaus su savimi.

Jei yra keli skaičiai, visi turi būti sudėti, tada jie bus padalinti iš skaičių, į kuriuos atsižvelgiama . Pvz., Jei norime sužinoti, koks yra mokinio vidurkis, mes turime tai padaryti iš pažymių, kuriuos jis įgijo per baigiamuosius egzaminus, tai yra pažymiai, gauti 8, 7, 3 ir 5, pirmiausia turime sudėti visus šiuos skaičius, kuris suteikia mums vieningą skaičių 23, tada, norėdami gauti aptariamą vidurkį, turėsime tą skaičių padalinti iš gautų ženklų skaičiaus, tai yra, 4, toks padalijimas suteikia mums 5, 75 rezultatą, taigi, Galutinis studento vidurkis bus 5, 75.

Tuo tarpu, jei norite gauti vidutinę temperatūrą, vidutinį įmonės pelną per metus, vidutinius infliacijos procentus, pragyvenimo išlaidas ar net vidutinį dienų, kurias dirbo, skaičių ir tie, kurie nedirbo darbuotojo, turi laikytis tos pačios metodikos, kaip ir minėta aukščiau.

Kita vertus, bet kurio iš šių dalykų, kuriuos mes paminėjome, arba tų kitų tikėtinų vidurkio vidurkio apskaičiavimas, kurio mes nenurodome, labai padeda, kai reikia atlikti statistinius duomenis ir tada sugebėti veikti kaip jų rezultatų padarinius.

Pavyzdžiui, jei buvo apskaičiuotas visų kurso studentų vidurkis ir jis yra žymiai mažesnis nei tikėtasi, šio deficito žinojimas leis įgyvendinti naujas pedagogines strategijas ir pakeisti esamas, nes jie akivaizdžiai nepateikė laukiami rezultatai. Tas pats gali būti taikoma ir įmonei, jei vidutinis vidurkis yra žemas, akivaizdu, kad įmonės progresas nėra geras, todėl galite pasisukti vadovybei, kad padidintumėte pajamas.

Švietimo srityje: studento akademinio lygio rodiklis

Ugdomojoje aplinkoje vidurkio sąvoka taip pat yra pasikartojanti ir tai tikrai yra aktualus klausimas, nes tai yra tikslus mokinio išsilavinimo rodiklis. Kai aukštas vidurkis yra nuo 8 iki 10 balų, mes būsime prieš puikų studentą, o jei vidurkis bus mažesnis už tuos skaičius, tai prieš įprastą studentą.

Net kai kurio dalyko vidurkis yra tas, kuris daugeliu atvejų leidžia studentui populiarinti dalyką, o jei jo nepavyksta, - nepasiekti.

Be to, jei vidurkis yra labai geras, tai leis studentui pasiekti garbę būti įprastu kurso nešiotoju.

Be to, klasės ar skyriaus dalyvių vidurkis leis žinoti, ar turinys buvo išmoktas teisingai, ar ne. Kitaip tariant, vidurkis leidžia klasifikuoti studentų rezultatus.

Labai lengva apskaičiuoti mokyklos vidurkį ir nėra jokių kitų vidurkių skaičiavimo būdų skirtumų. Jei per metus imsimės aštuonių dalykų ir juose gavome šias pastabas: 4, 7, 10, 9, 7, 8, 9 ir 5, mes turime sudėti visas šias pastabas ir padalyti jas iš dalykų skaičiaus, tai yra 8, o Vidutinis bus 7, 35.

Kitos sąvokos, susijusios su terminu, paaiškėja kaip paprastas pilietis, kuris atitiks visas gyventojų vidurkio ypatybes; ir vidutinį mėnesio vidurkį, kai jis yra arti mėnesio vidurio, į kurį reikia atsižvelgti.

Susiję Straipsniai