Verslo etikos apibrėžimas

Verslo etika yra etikos šaka, nagrinėjanti ypač ir išimtinai moralinio pobūdžio klausimus, kylančius ar kylančius verslo pasaulio ir įmonių prašymu .

Etikos šaka, nagrinėjanti moralines problemas, kylančias verslo pavedimu

Būtent etika yra moralinių normų serija, kurios paskirtis yra reguliuoti vyrų santykius ar elgesį konkrečiame kontekste ar aplinkoje .

Reikėtų pažymėti, kad etika yra būtent ta filosofijos dalis, kurioje tiksliai kalbama apie žmonių elgesio moralę ir kuri todėl pagal nusistovėjusį ir sutartą moralinį modelį leidžia mums nustatyti, kokie veiksmai yra geri ar blogai .

Temos, kuriomis jis užsiima

Verslo etikos šakoje yra tiek daug ir įvairių temų, iš kurių išsiskiria: verslo veiklai būdingi moraliniai principai, vyraujančios vertybės aplinkoje apskritai, o vėliau kiekvienu atveju konkrečiai plėtra. norminių vadovų, pagrįstų moralinėmis nuostatomis, kurios, be kita ko, padeda vadovauti ir valdyti tiek įmonės, tiek jos narių veiklą, skatinimą ir įskiepymą.

Reikėtų pažymėti, kad direktorių arba asmenų, kurie organizacijose vaidina vadovaujančius ar vadovaujančius vaidmenis, elgesys yra nepaprastai svarbus, nes tai turės daug bendro su verslo etika.

Nes kai x įmonės vadovai laikosi etikos principų ir elgesio, jie užkrečia ir motyvuoja savo darbuotojus elgtis taip pat.

Paprasčiau tariant, kai tai praktikuojama pavyzdžiu iš viršaus, apatiniai sluoksniai sugeria tą idealą ir reaguoja ta pačia kryptimi, o visiškai priešingai atsitiks, jei elgsitės nemandagiai, darbuotojai ar pavaldiniai nebus linkę identifikuoti savęs ar nei su įmone, nei su jos tikslais.

Taigi, kai bet kurioje įmonėje vyrauja pagarba etinėms vertybėms, beveik nesąmoninga sąlyga yra tai, kad niekas nesiims veiksmų jas sugadinti, tuo tarpu tose organizacijose, kuriose vadovaujasi vienintelė ekonominė nauda, ​​paprastai bus pamiršk apie moralės principų laikymąsi.

Dabar, kai dominuoja ekonominis klausimas, pridedama papildoma problema, ty darbuotojai patiria savotišką prieštaravimą tarp vadovaujančio moralės principo ir spaudimo pasiekti ekonominius tikslus, kuriuos siunčia vadovybė.

Jei norite turėti ilgalaikę, tvirtą ir patikimą kompaniją, bus svarbu skirti laiko ir vietos moralinių vertybių puoselėjimui.

Ne viskas yra pelnas, jūs turite gerbti moralines vertybes

Ne viskas yra sąskaitų išrašymas ir atsiskaitymas bet kokia kaina, nesustodami akimirkai galvoti apie darbuotojų ar vartotojų poreikius ir tikslus, kurie viršija jų patenkinimą parduodamu produktu ar paslauga.

Raktas į įmonės sėkmę slypi ne tik pardavime ir pardavime, bet taip pat reikia atkreipti dėmesį į etines vertybes, kad sėkmė būtų pilna.

Ta įmonė, kuri vykdo komercinę politiką, kurioje laikomasi etinių vertybių, bus daugiau nei bet kuri sėkmės siekianti įmonė, tuo tarpu, kai mes kalbame apie šių vertybių laikymąsi, į ją įtraukiami visi socialiniai veikėjai, dalyvaujantys komerciniame žaidime.

Kai visi bendrovės nariai supras, kad veikla turi būti vykdoma laikantis etikos principų, ilgai neužtruks, kad vienybės jausmas ir tapatinimasis su įmonės siūlomomis vertybėmis atsiras spontaniškai.

Kai ne kas kita, kaip verslo tikslų įgyvendinimas, neišvengiamai atsiras vidiniai konfliktai, be kita ko, tapatybės stoka, o tai, be abejo, tiesiogiai paveiks organizacijos augimą ir sėkmę.

Kompanija, kuri gerbia moralines vertybes, turės labai teigiamą įvaizdį

Kita vertus, mes negalime nepaminėti, kad žinojimas, kad įmonė gerbia etiką ir jos laikosi, turės įtakos svarstymui, kurį formuoja visuomenė, ir šiuo atžvilgiu yra labai teigiamas.

Darbas pagal tokias vertybes kaip tiesa, skaidrumas ir darna visada bus pranašesnis už konkuruojančias įmones, sukurdamas išorės ir interjero patikimumo įvaizdį bei iš to išplaukiantį vartotojų ir darbuotojų lojalumą.

Tuo tarpu puoselėjamos, siūlomos ir skleidžiamos etinės vertybės turi būti gerbiamos ir išlaikomos laikui bėgant, nenaudinga tam tikrą laiką tai užtikrinti, o tada skirti prioritetą pelno siekimui, be to, kad kyla painiavos, problemos, kurios anksčiau nurodytas.

Susiję Straipsniai