Mažėjančios sąvokos apibrėžimas

Sąvoka „mažėjanti“ yra būdvardinis būdvardis, kuris paprastai naudojamas apibūdinti požiūrį priimti ar įsisavinti viską, ką kitas sako ar daro. Užjaučiantis žmogus yra priimtinas ir atviras kitų pasiūlymams bei priima idėjas, siekdamas priartėti prie tų žmonių. Kai kuriais atvejais tai gali reikšti gerumą, o kitais atvejais tai gali reikšti ir gailestį priklausomai nuo konteksto.

Užjaučiantis asmuo - tai asmuo, kuris užjaučia ar vykdo užuojautos veiksmą. Kaip sakoma jos pavadinime, užjaučiant idėją daroma prielaida, kad asmuo atlieka veiksmą, norėdamas atsidurti kito lygio lygyje, stengdamasis įsijausti į savo konfliktus ir sąžiningai bei realiai pajusti tą skausmą ar kančią, kurį jaučia kitas, kad galėtų jį lydėti. tokioje situacijoje. Paguodą galima padaryti dėl malonumo, tai yra, tais atvejais, kai naudos gauna ir tas, kuris veikia kaip globėjas, bet ir iš gerumo ar altruizmo, kad mylimasis jaustųsi lydimas ir suprantamas. Taigi užuojauta turi daug bendro su empatija, dar viena labai panašia nuotaika.

Tačiau daugeliu atvejų susitaikymo idėja taip pat gali turėti neigiamą aspektą, susijusį su mintimi, kad jis elgiasi iš gailesčio dėl kito, o tai byloja apie tam tikrą pranašumo jausmą to, kuris vykdo. užuojauta tam, kuris kenčia. Šia prasme frazė „nesinervink manęs“ reiškia tik tai, tai yra žmogus, kuris jaučia, kad kitas bando save pastatyti į savo vietą, bet iš dirbtinės vietos, iš gailesčio ir iš pranašumo, kuris gali apibūdinti tuo metu ar konkrečią aplinkybę.

Susiję Straipsniai