Filosofinės doktrinos apibrėžimas

Filosofija yra viena iš svarbiausių humanistinių disciplinų. Filosofijos istoriją sudaro ne tik autoriai, palikę savo mintis apie žinių istoriją.

Filosofinę mintį taip pat sudaro filosofinės doktrinos, mokyklos, atspindinčios pagrindinius mokymus ir konkrečių minties doktrinų principus. Kiekviena filosofinė doktrina turi specifinius filosofinius postulatus.

Filosofijos mokyklos

Visa doktrina palaiko jos mąstymą konkrečiose patalpose, kurios yra filosofinės minties pagrindas. Filosofijos istorijoje yra įvairių filosofinių doktrinų: Platono idealizmas, Kantian transcendentinis idealizmas, Aristotelio realizmas, kurį tęsia Tomas Akvinietis, Ruso nušvitusi mintis, Dekarto racionalizmas, Hume'o empirizmas, loginis pozityvizmas. Vitgenšteino (jie yra vieni svarbiausių).

Filosofinės doktrinos, kuriomis remiantis galima leistis į kelionę atgal į praeitį, per istoriją per vieną iš esminių žmogaus sudedamųjų dalių: mintį ir jo sugebėjimą pažinti tikrovę.

Istorija ir mąstytojai suskirstyti į mokyklas

Filosofijos istorija ir įvairūs filosofiniai mąstytojai, kurie gali būti klasifikuojami tam tikros mokyklos ar doktrinos kontekste, parodo, kokia įdomi yra žmogaus pažinimo istorija.

Kalbant apie filosofines mokyklas, svarbiausia yra visada išanalizuoti autoriaus mintį iš savęs, kad ją suprastum objektyviai. Yra žmonių, kurie į filosofijos istoriją žiūri kaip į istoriją, parodančią nuolatinius filosofų nuomonių skirtumus.

Žinoti žinių istoriją

Ši vizija yra dalinė, nes protingiausias emocinis ir gyvybiškai svarbus yra kiekvieno autoriaus vertingo mokymo vertinimas. Akivaizdu, kad žmogiška, jog kiekvienas žmogus gali jaustis labiau susitapatinęs su konkrečia mintimi. Pavyzdžiui, mokslininkas, siekiantis filosofijos daktaro laipsnio universitete, yra linkęs pasirinkti studijų autorių filosofą, kuriuo jis tikrai žavisi.

Kita vertus, taip pat labai svarbu išanalizuoti autoriaus mąstymą, integruotą į specifinį kultūrinį ir laikinį kontekstą, nes laikas, kuriame mąstytojas gyvena, taip pat daro įtaką jo mąstymui ir tikrovės aiškinimo būdui.

Filosofinės doktrinos integruoja žymiausius šių minčių mokyklų mąstytojus.

Susiję Straipsniai