Biosferos apibrėžimas

Biosferą galima apibūdinti kaip bendrą visų ekosistemų, vykstančių Žemės planetoje ir jas sudarančių, visumą. Biosfera apima ne tik gyvų būtybių visumą, bet ir fizinę aplinką, kurioje jie gyvena, ir joje vykstančius reiškinius. Daugelio specialistų apibrėžta kaip erdvė, kurioje vyksta gyvybė, biosfera padaro Žemę planetą nepakartojamą Saulės sistemoje, nes ji iki šiol yra vienintelė vieta, kur žinoma apie gyvybę. Be to, biosferos sąvoka taip pat apima visus ryšius, kurie gali egzistuoti tarp skirtingų gyvų būtybių ir tarp jų bei aplinkos.

Galėdami kitais būdais apibrėžti biosferą kaip globalią ar planetinę ekosistemą, galime pažymėti, kad ji yra paskirstyta procentais tarp vandenynų ir žemynų, erdvių, kuriose vyksta skirtingi ekosistemų tipai ir buveinės (turinčios labai specifines savybes). Nors vandenynuose dauguma egzistavimo vyksta daugiau ar mažiau paviršutiniškai, taip pat galima kalbėti apie gilią biosferą, kurioje vandenyno dugno lygyje vystosi tam tikros gyvybės rūšys.

Šiose erdvėse vystosi biomai, kuriuose išplatėja tam tikros floros ir faunos rūšys. Tarp esamų biomų galime paminėti tundros, taigos, dykumų, stepių, vidutinio klimato ir atogrąžų biomas.

Biosfera yra neabejotinai vienas sudėtingiausių ir žaviausių gamtos reiškinių, kuriuos galime liudyti. Žinoma, jos sąlygos nėra suteikiamos neatsitiktinai, bet tai, kad egzistuoja įvairūs hierarchijos lygiai, kurie leidžia paprastesnėms gyvenimo formoms organizuotu būdu keistis su sudėtingesnėmis formomis. Šia prasme garsioji Gaia hipotezė teigia, kad pati biosfera palaiko tinkamas sąlygas išgyventi ir išlikti.

Susiję Straipsniai