Apibrėžimas patvirtinti

Žodis „patvirtinti“ reiškia situaciją, faktą, įvykį ar reiškinį įrodyti naudojant įvairius įrodymus. Kažko patvirtinimas reiškia, kad reikia pateikti tuos įrodymus, kurie turi būti tinkami, kad būtų galima patikrinti, ar tam tikras įvykis ar faktas įvyko konkrečiu būdu.

Patikrinkite, patvirtinkite faktus įrodymais

Tai fakto, posakio ar aplinkybės patvirtinimas trečiosioms šalims, ketinant ją ratifikuoti, patvirtinantis visus abejotinus klausimus. Patvirtindami tai, ką bandote padaryti, pašalinkite visas abejones; pateikus naujus duomenis ar argumentus, bus paremta abejotina nuomonė ar teorija.

Tuo tarpu tai terminas, kuris gali būti naudojamas daugybėje situacijų ir situacijų, kuriose siekiama tikslo išaiškinti tam tikrą problemą.

Vykdydami įvairius veiksmus ir užduotis, kuriuos atlieka žmonės, taip pat tais klausimais, kuriuos mes tvirtiname, nesame atleidžiami nuo įsiskverbimo į klaidas, nuo klaidingų aiškinimų, kurie galų gale verčia juos abejoti.

Tai, ką patvirtina, pašalina abejones ar rūpesčius, kurie gali kilti dėl kažko; Tačiau idealiausia yra tai, kad prie šio patvirtinimo pridedami tam tikri įnašai ir elementai, kurie įtrauks daugiau tiesos į tai, kas buvo pasakyta.

Kai kuriomis konkrečiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, teismų srityje, patvirtinimo veiksmas reikš, kad kūrinys ar pareiškimas galios, kai pateikiami valdžios institucijai nagrinėjamoje byloje, pavyzdžiui, teisėjas ar teismas.

Pavyzdžiui, nusikalstamos veikos liudytojas policijos institucijose pareiškia, kad įsikišo, kad toks asmuo padarė nusikaltimą, tada, norėdamas patvirtinti tai, kas buvo pasakyta, taip pat skatinti procesą prieš atsakingą asmenį, liudytojas privalo tai patvirtinti byloje esančio teisėjo akivaizdoje.

Pagrindinė mokslinio proceso dalis

Kita vertus, patvirtinimas yra viena iš svarbiausių mokslinių tyrimų proceso dalių, tačiau tuo pat metu tai yra veiksmas, kuris gali įvykti bet kurioje kasdienio gyvenimo srityje ar srityje.

Kai mes kalbame apie kažko patvirtinimą ar patvirtinimo atvejį tyrime, turime omenyje svarbiausią tokio proceso momentą. Taip yra todėl, kad ten yra tikrinant, ar viskas, kas pasakyta anksčiau, galioja ar yra reikšminga analizuojamam tyrimo objektui. Šia prasme, kai kalbama apie patvirtinimą, daroma prielaida, kad yra ankstesnių hipotezių ar teorijų apie tam tikrus reiškinius, pavyzdžiui, apie tai, kaip vyksta mėnulio fazės ar kaip buvo padarytas nusikaltimas.

Patvirtinimo etapas bus grindžiamas esamų įrodymų paieška ir analize, siekiant pagrįsti ar paneigti tas ankstesnes teorijas ar idėjas. Taigi patvirtinimas yra paskutinis tyrimo proceso etapas.

Norėdami patvirtinti teoriją, paprastai nustatomos prognozės, kurias galima patvirtinti eksperimentuojant, arba atmesti faktas, kuris tada panaikins teoriją.

Patvirtinimas yra mokslinio metodo etapas, kurio tikslas yra suformuluoti spėliojimus apie tikrovės faktus ir tada jiems taikyti įrodymų griežtumą, kurie galų gale patvirtina arba paneigia tai, kas buvo pasiūlyta.

Ši patvirtinanti veikla taip pat gali vykti visais žmogaus gyvenimo aspektais, paprasčiausiais ir sudėtingiausiais, nereikia atlikti tyrimo ar analizės proceso. Taigi galime patvirtinti, kad grąžinimas yra geras, suskaičiavus po pirkimo gautus pinigus; Taip pat galime patvirtinti savo akademinio pasirodymo rezultatą laikydami egzaminą ir gaudami rezultatus ir pan. Patvirtinimas yra svarbus tada, kai reikia žinoti, ar kažkas yra taip, kaip tariama, ar ne.

Susiję Straipsniai